nnnn_edited.jpg

Awards & recognition

Awareness id là nhà tư vấn DANH TIẾNG được trao nhiều giải thưởng quốc tế nhất tại Việt Nam. Hiệu quả của các chiến lược Danh Tiếng do công ty phát triển đã được công nhận là mang lại kết quả đột phá cho khách hàng.

1. The Best Asean PR agency, Diamond Award, Asean Public Relations Awards, 2019.

-

2. The Best Campaign of the Year, The Marketing PR Awards 2017.

-

3. The Best Top 5 of the best Product Launching Category, PR Campaign of the Year 2015.

-

4. The Excellence in Public Relations Award 2014

-

5. The Best PR stunt of Marketing Event Awards 2012

-

6. The Asia Pacific Campaign of the Year, the Asia Pacific PR Awards 2007.

-

7. The The ASEAN PR Network’ Certification of Excellence in Public Relations, ASEAN countries 2014.

bao-award_edited.jpg
Untitled_edited.jpg