Canary Wharf London

CÁCH CHÚNG TÔI LÀM

​ĐỂ THU HÚT VỐN TỪ NHÀ ĐẦU TƯ

1. NHÀ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU.

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp xác định ai là nhà đầu tư có nhiều khả năng đầu tư vào doanh nghiệp của bạn.

công ty PR việt nam
PR value

2. TĂNG GIÁ TRỊ

Chúng tôi biến hoạt động kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ trở thành mô hình giá trị phù hợp nhất với chuỗi giá trị để tăng cơ hội gọi vốn và tăng giá trị doanh nghiệp.

3. TẠO DỰNG DANH TIẾNG

Chúng tôi thực hiện các chiến dịch nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư trên các kênh thích hợp với các thông điệp về giá trị để gây chú ý đến nhà đầu tư, hấp dẫn thị trường và tăng giá trị doanh nghiệp.

Gọi vốn Awareness

4. TIẾP CẬN NHÀ ĐẦU TƯ

Nhờ có mối liên hệ chặt chẽ và rộng rãi với các nhà đầu tư thiên thần, VC, private equity và nguồn vay, chúng tôi giúp tiếp cận và tìm ra các nhà đầu tư có lợi nhất cho doanh nghiệp để tiến hành gọi vốn.

PR agency việt nam

5. GỌI VỐN

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp chuẩn bị tài liệu gọi vốn (pitching deck) bao gồm kế hoạch kinh doanh, mô hình tài chính và đề xuất giá trị để thể hiện tiềm năng lợi nhuận cho những người đầu tư.

Awareness IPO nhà đầu tư

6. TIẾP CẬN NGUỒN QUỸ

Chúng tôi đại diện cho khách hàng để làm việc với các nhà đầu tư trong giai đoạn tiếp nhận nguồn quỹ cũng như tư vấn sử dụng hiệu quả nguồn quỹ. 

TÌM HIỂU XEM DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CÓ GỌI VỐN ĐƯỢC KHÔNG ?

Thanks for submitting!